اسامی دانش آموزانی که موفق به کسب مقام در رشته های ورزشی شده اند:

۱- خانم س اسدی:

-در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمان قهرمانان کشور کیو کوشین کاراته ماتسویی مورخ ۱۰/۱۲/۹۷درشهر ری برگزار گردید در رشته کاتا/کمیته در رده سنی نوجوانان موفق به کسب  مقام سوم شده است و به پاس ارج نهادن به تلاش های ایشان مدال برنز اهدا گردیده است.

 

-در مسابقات  قهرمانی   کیو کوشین کاراته ماتسویی استان تهران در مورخ۲۸/۴/۹۸ در رشته کاتا  در رده سنی نوجوانان موفق به کسب مقام  اول شده است.و به پاس ارج نهادن به تلاش های ایشان به دریافت این حکم و یک قطعه  مدال طلا اهدا گردیده است..

.

 

–درمسابقات قهرمانی کیو کوشین کاتا ماتسویی استان تهران در مورخ۲۸/۴/۹۸در رشته کمیته در رده سنی نوجوانان وزن ۴۰- مقام دوم را احراز نموده و به پاس ارج نهادن به مساعی و کوششش های ایشان به دریافت این حکم و یک قطعه مدال نقره مفتخر گردیده است .

–در پانزدهمین دوره مسابقات قهرمان کشوری کیو کوشین کاراته ماتسویی در مورخ ۱۵/۶/۹۸الی۱۶/۶/۹۸که در شهر ری برگزار گردید در رشته کمیته رده سنی نوجوانان وزن ۳۵- مقام سوم احراز نموده و به پاس ارج نهادن به کوشش های ایشان به دریافتت این حکم و یک قطعه مدال برنز اهدا گردید.

 

۲-آقای م مولوی:

-در مسابقات استانی رشته ورزشی هاپکیدو در رده سنی ۱۵-۱۲سال در وزن آزاد مقام اول کسب نموده است

–باتلاش های مستمر در امرفراگیری فنون پیشرفته دفاع شخصی هنر های رزمی هاپکیدو اصیل و سنتی و موفقیت در آزمون مورخ ۲۵/۷/۹۶از طرف کمیته هاپکیدو ایران کمربند زرد دریافت نموده است .

–دانش آموز نامبرده نیز در حوزه ی استاژفنی  هنررزمی هاپکیدو با تلاش های مسمتر خود نیز موفق به دریافت کمربند آبی از طرف کمیته ی هاپکیدو مفتخر گردیده است.

–به پاس کوشش های نامبرده در فراگیری ورزش رزمی تکواندو و کسب موفقیت در آزمون ارتقا کمربند سبز  به دریافت  این گواهینامه  مفتخر گردیده است.

–گواهی میشود دانش آموز نامبرد نیز در امر فراگیری هفنون پیشرفته دفاع شخصی هنر رزمی هاپکیدو اصیل و سنتی و موفقیت در آزمون مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۷از طرف کمیته هاپکیدو ایران  به دریافت کمربند  سبز مفتخر گردیده است.

 

۳- خانم ف خزایی:

-در سی سومین مسبقات تکواندو جام ولایت استانی و شهرستانی در رده ی سنی نواجوانان سبز آبی وزن ۴ با تلاش و کوشش خود موفق به کسب مدال نقره گردیده  است.

–در مسابقات قهرمانی شهرستان چهاردانگه در بخش بانوان در شهریور ۹۸در رده ی سنی نوجوانان کمربند سبز آبی وزن نهم موفق به کسب مقام  دوم و دریافت یک قطع مدال نقره شده است.

۴- آقای ع  افتخاری:

.به پاس ابراز لیاقت و شایستگی و کسب مقام دوم در مسابقات فوتسال (جام امام زاده حسن (ع)به دریافت حکم مقام دوم و مدال نفره نائل گردیده است.

۵- خانم م صادق نیا:

در مسابقات دو ومیدانی استان تهران موفق به کسب مقام اول نائل  گردیده است.

 

 

اسامی دانش آموزانی که در کنکور سراسری سال ۱۳۹۸رتبه ی برتر راکسب نموده اند:

 

خانم ز حبیبی: موفق به کسب   رتبه  ۳۰۰رشته ی علوم انسانی وثبت نام در دانشگاه ملی قم و تحصیل در مقطع کارشناسی پیوسته در رشته ی زبان و ادبیات انگلیسی دوره روزانه گردیده است.

آقای م شهبازی: موفق به کسب رتبه ۱۲۰۰رشته ی علوم انسانی و ثبت نام در دانشگاه فرهنگیان مقطع کارشناسی دررشته ی آموزش عربی دوره روزانه گردیده است.

خانم م ابراهیمیان: موفق به کسب رتبه ۱۰۰۵ رشته ی علوم تجربی  و ثبت نام در دانشگاه علوم پزشکی تهران مقطع کارشناسی در رشته ی پرستاری دوره ی روزانه گردیده است.

خانم م  صدیقی:موفق به کسب رتبه۱۵۰۰رشته ی فنی حرفه ایی و ثبت نام در دانشکده ملی فنی حرفه ایی دختران تهران دکتر شریعتی مقطع کاردانی دررشته ی حسابداری بازرگانی دوره ی روزانه گردیده است.

 

 

 

اسامی دانش آموزانی که در کنکور سراسری ۱۳۹۹ موفق به کسب رتبه برتر شده اند:

آقای  ر اصلانی:موفق به کسب رتبه ۱۵۰ کشوری رشته فنی و حرفه ایی و ثبت نام در دانشگاه ملی انقلاب اسلامی  تهران در رشته نرم افزار در مقطع کاردانی گردیده است.

 

آقای م امانی:موفق به کسب رتبه ۲۰۰۰  کشوری در رشته انسانی و ثبت نام در دانشگاه ملی شهید بهشتی تهران در رشته مدریت بازرگانی  مقطع کارشناسی گردیده است.

 

خانم م مروتی:موفق به کسب رتبه ۶۰۰کشوری رشته ی انسانی و ثبت نام در دانشگاه ملی فرهنگیان پیشوا ورامین در رشته آموزگار ابتدایی مقطع کارشناسی گردیده است .