تاریخچه

این موسسه در سال ۱۳۷۳ فعالیت خود را با کمک جمعی از معتمدین و جوانان پرشور انقلابی رباط کریم با هدف کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه “خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست در سطح منطقه رباط کریم شروع کرد. در سال ۱۳۸۱ با مجوز فرمانده انتظامی ویژه غرب استان تهران با شماره ثبت ۷ رباط کریم به نام بنیاد خیریه ی امام علی (ع) رباط کریم به ثبت رسید .این موسسه یک موسسه خیریه مردم نهاد و غیر دولتی و غیر سیاسی و غیر انتفاعی است که رویکرد کاملا انسان دوستانه دارد و فعالیت خود را در زمینه ی تهیه و توزیع ارزاق عمومی شامل: برنج “روغن و کیف و کفش ” تهیه ی جهیزیه وکمک هزینه ی ازدواج ” کمک هزینه ی تحصیلی به دانش آموزان و دانشجویان ” کمک به اشتغال بانوان به خانواده های ایتام بی سرپرست و بد سرپرست ادامه داد تااینکه در سال ۱۳۹۳ باتغییر رویکرد با هدف کمک به دانش آموزان مستعد از خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست با تحقق این شعار که هیچ دانش آموزی بخاطر مشکلات مالی و اقتصادی از تحصیل باز نماند فعالیت جدید خود را آغاز نمود. سپس نسبت به شناسایی دانش آموزان مستعد از طریق اداره ی آموزش و پرورش و ساز مان های حمایتی نظیر:کمیته امداد :اداره ی بهزیستی اقدام نمود.که تا کنون بیش از ۲۰۰ دانش آموز از مقطع ابتدایی تا دانشجوی کارشناسی ارشد را تحت پوشش دارد ومورد حمایت می باشد. خداوند را شاکریم که خیرین محترم اعم از تعدادی از کار کنان و باز نشستگان ادارات و فعالین بخش خصوصی رباط کریم وغیره درکنارماهستند وما رادراین مهم یاری می رسانند.

اهداف اصلی

 1. جذب منابع مالی و نیروجهت خدمت به اقشار آسیب پذیر
 2. شناسایی و تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان
 3. شناسایی و تحت پوشش قرار دادن خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست
 4. انجام کمک های نقدی و غیر نقدی به خانواده های تحت پوشش و دانش آموزان
 5. همکاری با نهاد های موازی مانند: کمیته امداد و بهزیستی و هلال احمر برای شناسایی و همکاری با خانواده های تحت پوشش.
 6. کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی
 7. انجام کمک های درمانی به بیماران مستمند
 8. تهیه جهیزیه و انجام کمک های موردی به خانواده های تحت پوشش
 9. انجام مشاوره ی حقوقی و تحصیلی

اهداف نهایی

 1. فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفایی استعداد های دانش آموزان مستعد
 2. دست یابی دانش آموزان مستعد به مدارج علمی و تربیت عالی
 3. شناخت توانمندی ها استعداد های بلقوه دانش آموزان
 4. تبدیل توانمندی های بلقوه به بلفعل