توانایی مهارت نه گفتن

یکی از مهمترین مهارت های زندگی ،مهارت "نه  گفتن" است . یادگیری این مهارت ،نوجوانان رادر مقابل سوء مصرف مواد...

اهمیت کتاب و کتابخوانی

اهمیت کتاب و کتابخوانی خواندن و مطالعه کمک می کند تا افراد در زمینه های مختلف، سطح بالاتری از درک و فهم زندگی...

انزوا طلبی و گوشه گیری

انزوا طلبی و گوشه گیری نوجوان:   یکی از مهمترین ویژگی های دوران نوجوانی گرایش به انزوا طلبی است . گ...

عزت نفس تحصیلی دانش آموزان

توصیه های مهم جهت افزایش عزت نفس تحصیلی دانش آموزان  :  نگرش مثبت نسبت به توانایی های خود و حس مفید و با ار...

پرخاشگری نوجوان

یکی از عمده ترین خصوصیات نوجوان مخالفت با افراد مختلف در خانه و خارج از آن است که گاه به صورت پرخاشگری کلامی ب...

اضطراب نوجوان

عوامل موثری که در ایجاد اضطراب نوجوان نقش دارند:ناامنی"وابستگی شدید و ناسالم نوجوان به والدین "ناتوانی یا نداش...

بلوغ و نوجوانی

مقدمه: دوران نوجوانی همزمان است با دوره بلوغ"که یکی از بحرانی ترین دوره های زندگی است.در دوره بلوغ تغییرات ...