• هموطن عزیز

    با سپاس بی‌پایان از اینکه بنیاد خیریه امام علی رباط‌کریم را برای رساندن کمک‌های خود به نیازمندان انتخاب کردید، برای آشنایی بیشتر، نکات ذیل را به استحضار می‌رساند:

    - اعلام آمادگی و ثبت‌نام برای همکاری در برنامه‌های بنیاد، هیچگونه تعهد ناخواسته‌ای برای شما ایجاد نمی‌نماید و هر زمان که مایل باشید، می‌توانید به کمک‌های خود به صورت موقت یا دائم خاتمه دهید.
    - بنیاد در طول سال گزارشی از درآمدها و نحوه هزینه آن‌ها در بخش‌های مختلف تهیه و کلیه حمایت‌کنندگان و سایر علاقمندان را از روند کار مطلع خواهد نمود.