اطلاعات فعالیت

دانش آموزان همواره نیاز به بروز دادن استعدادهای خود هستند.

نشان دادن استعدادهای دانش آموزان نیازمند فضای آرام و بدون دغدغه است. خیریه امام علی با تهیه کردن فضایی شاد و آرامش بخش این امکان را برای خانواده و دانش آموزان محیا کرد تا بتوانند توانمندی های خود را به نمایش عموم  بگذارند.

در آبان ماه ۹۸ کارهای هنری و صنایع دستی تعداد ۶۰ نفر از دانش آموزان خیریه امام علی در کاروان سرای حاج کمال به نمایش گذاشته شد.