عید قربان یکی از اعیاد بزرگ اسلامی است که یاداور زیباترین نمونه تعبد انسان در برابرخداوند متعال است.عید قربان عید فداکاری، ایثار، قربانی، اخلاص و عشق است. فدا کردن فرزند دلبند خود در راه خدا، امتحانی الهی برای حضرت ابراهیم علیه السلام بود که عید قربان یاداور آن است. اسلام نیز خواسته است که مسلمانان هر سال عید قربان را جشن بگیرند تا این اصول و ارزش های الهی را همواره مد نظر داشته باشند و همواره ...