آخرین خبر

برگزاری کلاس‌های تقویتی
رویدادها

برگزاری کلاس های تقویتی ریاضی زبان و عربی

در دوران متوسطه اول، دانش‌آموزان با چالش‌هایی مختلف در زمینه‌های ریاضی، زبان انگلیسی و عربی مواجه می‌شوند. برگزاری کلاس‌های تقویتی در این حوزه‌ها می‌تواند بهبود یادگیری و درک مطالب آن‌ها

نقل قول ها

خداوند همه چیز را در یک روز نیافرید. پس چه چیز باعث شد که من بیندیشم می‌توانم همه چیز را در یک روز به دست بیاورم؟ چارلی چاپلین
آری! اینجا جایی است که بهترین سال های عمرم را هدر داده ام. گرتا گاربو
یک دروغ ممکن است دنیا را دور بزند و به جای اولش برگردد؛ اما در همین مدت، یک حقیقت هنوز دارد بند کفش‌های خود را می‌بندد تا حرکت کند. مارک تواین