تاریخچه و اهداف

موسسه خیریه امام علی (ع) رباط کریم به عنوان یک سازمان مردم نهاد، غیر دولتی و غیر انتفاعی که در زمینه رشد و اعتلای علمی و انسانی دانش آموزان و دانشجویان مستعد فاقد سرپرست موثر فعالیت می کند.

اهداف بنیاد امام علی (ع)

 1. جذب منابع مالی و نیروجهت خدمت به اقشار آسیب پذیر
 2. شناسایی و تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان
 3. شناسایی و تحت پوشش قرار دادن خانواده های بی سرپرست و بد سرپرست
 4. انجام کمک های نقدی و غیر نقدی به خانواده های تحت پوشش و دانش آموزان
 5. همکاری با نهاد های موازی مانند: کمیته امداد و بهزیستی و هلال احمر برای شناسایی و همکاری با خانواده های تحت پوشش.
 6. کمک به آسیب دیدگان از بلایای طبیعی
 7. انجام کمک های درمانی به بیماران مستمند
 8. تهیه جهیزیه و انجام کمک های موردی به خانواده های تحت پوشش
 9. انجام مشاوره ی حقوقی و تحصیلی

اهداف بلند مدت ما

 1. فراهم نمودن زمینه رشد و شکوفایی استعداد های دانش آموزان مستعد
 2. دست یابی دانش آموزان مستعد به مدارج علمی و تربیت عالی
 3. شناخت توانمندی ها استعداد های بلقوه دانش آموزان
 4. تبدیل توانمندی های بلقوه به بلفعل