عضویت و اعلام همکاری حامیان در شبکه خیرین موسسه امام علی (ع) رباط کریم