معرفی دانش آموز به بنیاد امام علی (ع) واحد رباط کریم

دانش آموزانی واجد دریافت بورسیه تحصیلی هستند که همه شرایط زیر را داشته باشند:

  • وضعیت سرپرستی : دانش آموز به دلایل طلاق والدین، فوت و یا از کارافتادگی پدر فاقد سرپرست موثر باشد.
  • وضعیت تحصیلی : دانش آموز مستعدی که در حال تحصیل و یا در خطر ترک تحصیل.
  • وضعیت درآمد : خانواده درآمد ثابت قابل توجهی نداشته باشد و در تامین هزینه تحصیل فرزندان با مشکل مواجه شود.
  • لطفا توجه نمایید که دانش آموز معرفی شده و خانواده وی، حتما باید در محدوده شهرستان های رباط کریم و بهارستان، ساکن باشند.

لطفا ابتدا از طریق این لینک ، وارد سایت شوید.