بنیاد خیریه امام علی (ع) - رباط کریم
موسسه خیریه امام علی (ع) رباط کریم به عنوان یک سازمان مردم نهاد، غیر دولتی و غیر انتفاعی که در زمینه رشد و اعتلای علمی و انسانی دانش آموزان و دانشجویان مستعد فاقد سرپرست موثر فعالیت می کند.
۰۲۱-۵۶۴۳۹۵۹۳

عضویت در خبرنامه