اهدا هدیه به دانش‌آموزان
اخبار

اهدا هدیه به دانش آموزان و دانشجویان دارای دستاورد

ارزیابی یکساله ۱۴۰۲ دستاوردهای دانش‌آموزان و دانشجویان بورسیه بر اساس دستورالعمل تعیین شده موسسه صورت پذیرفت و بر اساس میزان مشارکت و نوع فعالیت، مهارت و موفقیت‌های فرزندانمان در طول
روز معلم
اخبار

روز معلم

روز معلم به عنوان یکی از رویدادهای مهم و جشن‌گاهی است که به ارجای اساتید و مربیان پرداخته می‌شود. این روز، فرصتی است برای تقدیر و تشکر از زحمات بی‌دریغ