مدیرسایت

برگزاری کلاس‌های تقویتی
رویدادها

برگزاری کلاس های تقویتی ریاضی زبان و عربی

در دوران متوسطه اول، دانش‌آموزان با چالش‌هایی مختلف در زمینه‌های ریاضی، زبان انگلیسی و عربی مواجه می‌شوند. برگزاری کلاس‌های تقویتی در این حوزه‌ها می‌تواند بهبود یادگیری و درک مطالب آن‌ها
اهداء بن کارت معیشتی جهت خرید از فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش
رویدادها

اهدای کارت خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش

اهدای کارت خرید از فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش توسط خیریه، یک روش موثر برای حمایت از نیازمندان و همچنین ترویج فعالیت‌های اجتماعی است این بن‌های کارت معیشتی به صورت الکترونیکی