اخبار

اخبار

عید غدیر خم

عید غدیر خم یکی از مهم‌ترین و مقدس‌ترین اعیاد در تقویم اسلامی است که توسط مسلمانان، به ویژه شیعیان، جشن گرفته می‌شود. این عید به مناسبت واقعه‌ای تاریخی در 18
اهدا هدیه به دانش‌آموزان
اخبار

اهدا هدیه به دانش آموزان و دانشجویان دارای دستاورد

ارزیابی یکساله ۱۴۰۲ دستاوردهای دانش‌آموزان و دانشجویان بورسیه بر اساس دستورالعمل تعیین شده موسسه صورت پذیرفت و بر اساس میزان مشارکت و نوع فعالیت، مهارت و موفقیت‌های فرزندانمان در طول