رویدادها

برگزاری کلاس‌های تقویتی
رویدادها

برگزاری کلاس های تقویتی ریاضی زبان و عربی

در دوران متوسطه اول، دانش‌آموزان با چالش‌هایی مختلف در زمینه‌های ریاضی، زبان انگلیسی و عربی مواجه می‌شوند. برگزاری کلاس‌های تقویتی در این حوزه‌ها می‌تواند بهبود یادگیری و درک مطالب آن‌ها